2017/04/18 13:46

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach zakresu: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny operacji:           

2017/04/14 10:59

Majówka na sportowo - Turniej Piłki Nożnej Drużyn Zakładowych.

2017/04/13 13:36

Dzisiaj przed ratuszem pojawiły się po raz pierwszy ozdoby wielkanocne. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykonał i zainstalował cztery piękne, kolorowe jaja, które mimo niekorzystnej aury rozweselają rynek i wprowadzają w świąteczny nastrój.

Dziękujemy pracownikom ZGK Sp. z o.o za ciekawy pomysł i jego realizację.

2017/04/13 9:17

10 kwietnia 2017 r. Honorowy Obywatel Gminy Kargowa Stefan Petriuk podczas sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego odbywającej się w sali kolumnowej, w uznaniu osiągnięć oraz zasług na rzecz rozwoju Województwa Lubuskiego odebrał „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”. Odznakę nadano uchwałą Nr XXVIII/434/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 6 marca 2017 r.

Gratulacje Stefanowi Petriukowi złożyła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, a także Burmistrz Jerzy Fabiś uczestniczący w sesji Sejmiku.

2017/04/12 12:34

Dnia 11.04.2017 w Trzebiechowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Zielonogórskiego w sztafetowych biegach przełajowych. Gimnazjum w Kargowej reprezentowało 10 chłopców: Dawid Kokociński, Oskar Wyrwa, Jakub Balcerak, Kacper Przybylak, Cyprian Łobos, Kewin Pigłas, Kasjan Pajcz, Kacper Kaźmierczak, Dawid Pera, Ksawery Domin. Zespół zajął III miejsce. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

2017/04/12 10:41

Niespełna miesiąc temu  przekazywaliśmy Państwu informację dotyczącą złożonego wniosku burmistrzów gmin Kargowa i Babimost do przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Czesława Fiedorowicza oraz  interpelacji Pana Czesława Fiedorowicza w sprawie przyspieszenia prac przygotowawczych w celu rozpoczęcia wydobycia złóż gazu ziemnego i ropy naftowej - http://kargowa.pl/pl/content/temat-wydobycia-z%C5%82%C3%B3%C5%BC-gazu-ziemnego-powraca

2017/04/11 14:42

Dnia 8 kwietnia br. w Hali Sportowej "Lubuszanka" w Czerwieńsku odbył się Wiosenny Festiwal Tańca, w którym to grupa taneczna ABC w kategorii młodzik zdobyła I miejsce. Grupa Taneczna ABC działa przy Gminnym Centrum Kultury w Kargowej instruktorem prowadzącym grupę jest Pani Teresa Glapińska.

Wszystkim małym tancerzom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

2017/04/11 14:30

10 kwietnia burmistrz Kargowej spotkał się z Elżbietą Anną Polak - marszałek Województwa Lubuskiego, Alicją Makarską - członkiem Zarządu WL i Markiem Kamińskim - dyrektorem Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przedłużającej się oceny projektów złożonych jeszcze w ubiegłym roku do konkursu „Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych”. Do tego konkursu złożyliśmy wspólny wniosek z Gminą Babimost.

Strona Główna / piszą o nas
2017/04/11 14:18

Ryszard Maj Menadżerem Województwa Lubuskiego.

Źródło: Gazeta Lubuska (Czwartek, 6 kwietnia 2017 r.).

Strona Główna / Młodzieżowa Rada Miejska
2017/04/11 13:57

Mija dwuletnia kadencja 2015 – 2017 Rady Młodzieżowej w Kargowej. „Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twojej szkole lub miejscowości? Lubisz nowe wyzwania? Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!”. To były hasła zachęcające do kandydowania i do wzięcia udziału w wyborach do Rady Młodzieżowej w Kargowej, które miały odbyć się 11 kwietnia 2017 r.

Strony