Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2023 roku


3 kwietnia 2024 | Aktualności

W styczniu br. zostały przeprowadzone badania koniunktury w gospodarstwach rolnych, opinie rolników dotyczące zarówno bieżącej, jak i przyszłej sytuacji ich gospodarstw rolnych są pesymistyczne. Blisko 47% z nich uważa, że w 2023 r. nie wystąpiły żadne czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarstw rolnych, a najczęściej wskazywaną barierą ograniczającą rozwój były zbyt niskie ceny zbytu.

Więcej informacji znajdziesz w Informacji sygnalnej Głównego Urzędu Statystycznego