Przyroda gminy Kargowa – jak ją poznawać i chronić?


W książeczce tej autorzy starają się przybliżyć Czytelnikom walory przyrodnicze gminy Kargowa. Książka adresowana jest do mieszkańców, a także turystów i odwiedzających gminę gości – wszystkich, którzy chcą się o otaczającej ich przyrodzie czegoś dowiedzieć, zrozumieć zachodzące w niej procesy i przemiany, poznać gatunki, które żyją wokół. Z publikacji dowiemy się również jak przyrodę poznawać, co jej z naszej strony zagraża i jak ją skutecznie chronić.

Każdego, kto chciałby otrzymać tę pozycję wydawniczą zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Kargowej ul. Rynek 33, pok. nr 15 (sekretariat), pok. nr 17 lub do Mediateki „Światowid” w Kargowej ul. Słodowa 2.

Herb Gminy oraz logotyp WFOŚiGW

Pierwsza strona książki Przyroda gminy Kargowa - jak ją poznawać i chronić?