Psy do adopcji


Psy znalezione na terenie Gminy Kargowa znajdują się w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach

Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach
ul. Żurawia 32, 68-200 Żary
68 444 71 47

Do adopcji

Zdjęcie dwóch psów

Maxiu

Maxiu urodził się około 2016 roku. Niestety jest pieskiem bardzo wycofanym, nieufnym. Jest przerażony obecną sytuacją – dla lękliwego psa zmiana otoczenia, zapachów, osób i psów wokół niego, musi minąć trochę czasu zanim się otworzy. Aktualnie jest bardzo wystraszony, chowa się w ciasne, ciemne miejsca, unika kontaktu i nie chce wychodzić z kojca.  Maxiu przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Monia od dnia 12.09.2022 r. przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Kastor od 17 kwietnia 2023 r. przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Pies znaleziony w Obrze Dolnej od 30 czerwca 2023 r. Przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Miya znaleziona w Kargowej od 10 lipca 2023 r. przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Piesek od dnia 19 września 2023 r. przebywa w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żarach.

Wolno żyjące koty

Zdjęcie kotów przy misce z jedzeniem

Koty wolno żyjące to zwierzęta dzikie, które w myśl art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019, poz. 122) stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Są one stałym elementem ekosystemu miejskiego. Ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się populacji gryzoni, które mogą być potencjalnym źródłem niebezpiecznych chorób. Koty wolno żyjące, które mieszkają na naszych ulicach, klatkach, piwnicach nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym nie powinno się ich wyłapywać, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

Część osób opiekujących się kotami wolno żyjącymi na terenie naszej Gminy należy do grupy społecznych opiekunów kotów, zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie. Osoby te są poinformowane o konieczności utrzymania czystości i porządku w miejscu dokarmiania kotów oraz zapewniania im świeżej i czystej wody. Opiekunowie kotów mają również możliwość otrzymania suchej karmy, która chociaż częściowo pomaga zminimalizować ponoszone przez nich koszty dokarmiania.

W związku z powyższym apelujemy o życzliwe i wyrozumiałe podejście do tematu opieki nad kotami wolno bytującymi na terenie naszej Gminy. Koty wolno żyjące, tj. koty urodzone lub żyjące na wolności w stanie dzikim w otoczeniu człowieka nie podlegają wyłapywaniu i umieszczaniu w schronisku dla zwierząt.

Gmina zajmuje się tylko kotami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w naszym środowisku, czyli są kotami chorymi lub powypadkowymi – w tym przypadku koty są leczone, a po skończonej rekonwalescencji prowadzone są działania zmierzające do pozyskania nowych właścicieli, między innymi umieszczanie ogłoszeń o adopcji na stronie internetowej Gminy Kargowa.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie, wpisana jest w przygotowywany corocznie oraz wprowadzany uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa”.

Dziękujemy wszystkim osobom włączającym się w akcję opieki nad zwierzętami, za ich wrażliwość, poświęcony czas i zaangażowanie.

Po sąsiedzku z wilkami

W związku z coraz większą liczbą wilków pojawiających się na naszym terenie na stronie https://www.polskiwilk.org.pl/jak-chronic/po-sasiedzku-z-wilkami można znaleźć ważne informacje dotyczące wilka.

Przydatne informacje dotyczące wilków

PSY i KOTY ODDANE DO ADOPCJI – ROK 2019

PSY i KOTY ODDANE DO ADOPCJI – ROK 2020

PSY i KOTY ODDANE DO ADOPCJI – ROK 2021

PSY i KOTY ODDANE DO ADOPCJI – ROK 2022

PSY i KOTY ODDANE DO ADOPCJI – ROK 2023