Profil Zaufany


Logotyp Profil Zaufany

 

Mieszkasz w gminie Kargowa? Nie masz Profilu Zaufanego. Przyjdź do siedziby Urzędu Miejskiego w Kargowej (pok. nr 6). Tu potwierdzisz swój Profil Zaufany.

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej.

Profil Zaufany można założyć na przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Krok 1: wejdź na stronę www.pz.gov.pl.

Krok 2: wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym.

Krok 3: po założeniu Profilu w internecie należy odwiedzić Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku.

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie, a także Urząd Miejski w Kargowej.

Wszystkich, którzy chcieliby potwierdzić Profil Zaufany w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kargowej przy ul. Rynek 33 w Kargowej, zapraszamy w dni pracy UM Kargowa. Punkt Potwierdzeń Profilu Zaufanego (PPPZ) znajduje się w pok. nr 6.

Ważne: pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego został utworzony w ramach projektu pn. „Rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz e-usług i aplikacji dla mieszkańców gminy Sulechów i gminy Kargowa”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – Rozwój cyfrowy oraz Działania 2.1 – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Pełna lista punktów potwierdzających – TUTAJ.

Do czego jeszcze przydaje się Profil Zaufany?

Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:

  • Składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
  • Złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
  • Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
  • Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
  • Załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie o Funduszu Alimentacyjnym
  • Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
  • Dziesiątki innych spraw.

Logotypy FE, Lubuskie, EFRR