Obwieszczenie Burmistrza Kargowej


4 kwietnia 2024 | Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Kargowej w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego w celu odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Wojnowo.

Obwieszczenie