Zgłoszone zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok


12 września 2023 | Aktualności

Przedstawiamy zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Zapraszamy do głosowania nad projektami.

Głosowanie (na kartach do głosowania) nad zakwalifikowanymi projektami od 13 września do 26 września 2023 r.

Wszystkie wniesione projekty przeszły proces weryfikacji i po zakwalifikowaniu wybranych zadań poddajemy je pod Państwa ocenę. Każdy mieszkaniec może wybrać tylko jedno zadanie z przedstawionej w karcie do głosowania listy oraz oddać tylko jeden głos.

Do realizacji zakwalifikowane są zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, jednak nie mniejszą niż 100. W przypadku, gdy dwa lub więcej zadań uzyskają taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

KARTA DO GŁOSOWANIA

OSTATECZNA LISTA PROPOZYCJI ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH GŁOSOWANIU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK