Zdobyliśmy kolejne środki na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych


11 kwietnia 2022 | Aktualności

Nasz wniosek, skierowany do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowania budowy oświetlenia i zagospodarowania terenu przy skateparku i torze do jazdy rowerem pumptrack przy ulicy Sulechowskiej w Kargowej został pozytywnie oceniony i uzyskał wsparcie w wysokości 87 tysięcy złotych, tj. połowę wartości inwestycji. Corocznie Urząd Marszałkowski ogłasza nabór w ramach programu ,,Lubuska Baza Sportowa”. W ubiegłym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę pumptracka. W tym roku skatepark oraz tor do jazdy rowerem zostaną doposażone w nowoczesne oświetlenie umożliwiające korzystanie z nich po zmroku oraz zostanie zagospodarowany teren wokół nich (ciąg pieszy, stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci). Wkrótce ogłosimy postępowanie w celu wyboru wykonawcy inwestycji.