Zastrzeż swój numer PESEL


17 listopada 2023 | Aktualności

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie – (także przy użyciu aplikacji mObywatel) – lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie.
Nowa usługa ma zapewnić prewencyjną ochronę przed konsekwencjami kradzieży tożsamości – nikt nie weźmie już np. kredytu czy pożyczki bez naszej wiedzy.
W przypadku zastrzegania numeru PESEL w urzędzie konieczny będzie wniosek, złożony
w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem.
Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.
Co ważne usługa związana z zastrzeżeniem numeru PESEL i cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL jest bezpłatna.
Należy pamiętać o tym, że po zastrzeżeniu numeru PESEL chcąc dokonać zawarcia umowy np. (kupna, sprzedaży pojazdów, umowy kredytowej itp.) należy najpierw cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL. Nie podjęcie tej czynności spowoduje, że zawarta umowa będzie nieważna.
Więcej informacji odnośnie usługi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej, w zakładce: Co i jak załatwić -> Ewidencja ludności, meldunki.
Bezpośredni link: https://bip.kargowa.pl/791/Zastrzezenie_lub_cofniecie_zastrzezenia_numeru_pesel