Zaproszenie na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej


4 lipca 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 4 lipca 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 17:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie oświadczenia przez Radę Miejską w sprawie skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie związanej ze skargą Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Romix spółka z o.o. z siedzibą w Żodyniu i Wojewody Lubuskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 września 2021 r. nr 0007.203.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym 1 miasta Kargowa.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Sławomirowi Kwietniowskiemu do reprezentowania Rady Miejskiej w Kargowej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na uchwałę nr 0007.210.2021 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębach geodezyjnych Obra Dolna i Stary Jaromierz.
  5. Zamknięcie XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski