Zaproszenie na uroczystą XLV Sesję Rady Miejskiej


7 października 2022 | Aktualności

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się uroczysta XLV Sesja Rady Miejskiej w Kargowej. Początek obrad o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej przy ul. Słodowej 2.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Odczytanie uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” dla Pana Michała Kobusiewicza.
  4. Prezentacja osoby, której nadano tytuł „Honorowego Obywatel Gminy Kargowa”.
  5. Wręczenie aktu „Honorowy Obywatel Gminy Kargowa”.
  6. Zamknięcie XLV sesji rady Miejskiej.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Łukasz Pokorski