Zaproszenie do składania ofert na demontaż i odbiór płyt falistych zawierających azbest na terenie Gminy Kargowa


23 czerwca 2022 | Aktualności

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik do zaproszenia – tabela