Z wizytą w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim


16 sierpnia 2023 | Aktualności

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z Burmistrzem Kargowej Jerzym Fabisiem oraz wiceprezesem OSP Kargowa Oskarem Rajewskim.
Dzięki rządowemu wsparciu w Gminie Kargowa zrealizowanych zostało już wiele inwestycji, dzięki którym stała się ona bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów oraz mieszkańców. Dzięki ostatnio przyznanej, dodatkowej subwencji dla JST Gmina otrzymała 1 598 671 zł na realizację kolejnych projektów.
W trakcie rozmowy Wiceprezes OSP Kargowa Oskar Rajewski zwrócił się o wsparcie jednostki w zakupie kamery termowizyjnej wykorzystywanej w akcjach poszukiwawczych oraz działaniach ratowniczych, jakich w ostatnim czasie w gminie było wiele.
Dzięki niezbędnemu wyposażeniu, strażacy będą mogli jeszcze skuteczniej działać na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto.