XXIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Eugeniusza Paukszty “Mała Ojczyzna – pogranicza kultur”


3 października 2023 | Aktualności

Dnia 29 września miało miejsce uroczyste podsumowanie XXIV Ogólnopolskiego Konkurs Literackiego im. Eugeniusza Paukszty “Mała Ojczyzna – pogranicza kultur”.
Galę podsumowującą Konkurs poprzedził jak co roku wyjazd do Leśniczówki Linie gdzie zostały złożone kwiaty pod tablicą pamiątkową Eugeniusza Paukszty patrona Biblioteki.
Po przywitaniu zaproszonych gości uroczystość została otwarta przez Panią Martę Paron zastępcę burmistrza Kargowej. Za wystąpienie dziękujemy również Panu Dominikowi Paukszcie synowi patrona naszej biblioteki.
Kolejnym punktem uroczystości był wykład pt. “Wielkie ukochania Eugeniusza Paukszty” wygłoszony przez Panią Ewę Krawiecką Profesor z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Następnie został ogłoszony werdykt Jury przez przewodniczącego komisji Pana Alfreda Siateckiego. Na konkurs wpłynęło 81 prac. Jest to rekordowa ilość jak do tej pory.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Mieczysława Karłowicza z Zielonej Góry.
Za dofinansowanie uroczystości bardzo dziękujemy Regionowi Kozła.

Magdalena Mauer
Kierownik Biblioteki