Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kargowa w roku 2024


19 lutego 2024 | Aktualności

Na podstawie art. 15 ust. 2 h  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Kargowej informuje o przyznaniu środków finansowych w ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert w 2024 roku na następujące zadanie:

  1. Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:
  1. Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej – 7 800 zł
  2. Stowarzyszenie Serce Kargowej – 4 000 zł
  3. Sulechowskie Stowarzyszenie „Amazonek” – 3 200 zł
  4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolno Wielkie – 5 000 zł.
  1. Zadania z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
  1. Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej – 9 000 zł
  2. Koło Gospodyń wiejskich w Kargowej „Lubuszanki” – 5000 zł
  3. Stowarzyszenie Centrum wspierania Rozwoju Społecznego w Kargowej – 6000 zł.

Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

  1. Protokół