Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2023


6 lutego 2023 | Aktualności

Komisja Konkursowa opiniująca oferty na realizację zadań publicznych postanowiła przyznać kwoty w następujący sposób:

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  1. Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” w Kargowej – 26 000,00 zł
  2. Miejski Klub Sportowy „Cargovia” w Kargowej – 55 000,00 zł
  3. „MUKS KARGOWA” – 25 000,00 zł
  4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Smolno Wielkie – 15 000,00 zł.

W załączeniu protokół posiedzenia komisji.