Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa


8 stycznia 2024 | Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa.

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko
  2. Studium uwarunkowań
  3. Zał. 1.1.KARGOWA Studium TOM I
  4. Zał. 1.2.KARGOWA Studium TOM II
  5. Zał. 1.2.A.KARGOWA Studium TOM II
  6. Zał. 1.2.B.KARGOWA Studium TOM II
  7. Zał. 1.2.C.KARGOWA Studium TOM II