Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


17 listopada 2023 | Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Stary Jaromierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informacja