Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


15 lutego 2023 | Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części terenów w obrębach geodezyjnych 1 miasta Kargowa, Wojnowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Szczegóły