Wsparcie ochotniczych straży pożarnych oraz kół gospodyń wiejskich


26 lipca 2023 | Aktualności

Istotą Programu jest wspieranie organizacji i instytucji prowadzących działalność społecznie użyteczną, z naciskiem na długofalowy wymiar realizowanych działań i osiąganych efektów. Wnioski o granty mogą składać koła gospodyń wiejskich (KGW) oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej (OSP).

Więcej