Wnioski o przyznanie pomocy – Podejmowanie działalności gospodarczej


22 maja 2023 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła (LGDRK) informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020:

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Limit środków dostępnych w naborze:    114 365,11 euro (457 460,44 zł)

Termin składania wniosków:                   31.05.2023 r. – 15.06.2023 r.

Forma wsparcia:                               premia w wysokości  70 000,00 zł  

ogłoszenie o naborze i szczegóły tutaj:

https://lgdrk.pl/index.php/nabor-1-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej