Uroczystość z okazji Jubileuszu Pożycia Małżeńskiego


27 października 2023 | Aktualności

“Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”

Konstanty Ildefons Gałczyński

W czwartek 26 października w Gminnym Centrum Kultury w Kargowej miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś zaprosił małżonków z gminy Kargowa, którzy świętują w bieżącym roku doniosłe jubileusze: 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia oraz 65-lecia pożycia małżeńskiego.

W spotkaniu udział wzięli także: zastępca burmistrza  – Marta Paron, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kargowej – Łukasz Pokorski, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Starostwie Powiatowym Zielona Góra – Anna Łagoda, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej – Arleta Augustyniak oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne takie odznaczenie rangi państwowej nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wytrwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu przysiędze małżeńskiej. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale wręczył burmistrz Kargowej niżej wymienionym parom:

 1. Państwu Grażynie i Bernardowi Cichym
 2. Państwu Helenie i Jerzemu Głowinkowskim
 3. Państwu Teresie i Stanisławowi Kwaśnikom
 4. Państwu Janinie i Markowi Łagodzińskim
 5. Państwu Barbarze i Bronisławowi Markiewiczom
 6. Państwu Helenie i Wiesławowi Okrzosom
 7. Państwu Marii i Zbigniewowi  Olczykom
 8. Państwu Wandzie i Stefanowi Piątkom
 9. Państwu Juliannie i Stefanowi Przymuszałom
 10. Państwu Dorocie i Stanisławowi Rogalskim
 11. Państwu Halinie i Tadeuszowi Sobieszkom
 12. Państwu Barbarze i Edwardowi Ulanowskim
 13. Państwu Irenie i Ryszardowi Wintoniakom

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego świętowali:

 1. Państwo Stefania i Stanisław Kaimowie
 2. Państwo Janina i Franciszek Kapturowie
 3. Państwo Kazimiera i Zdzisław  Paronowie

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Władysława i Ireneusz Gwóźdź, natomiast 65. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili:

 1. Państwo Krystyna i Rudolf Bocheńscy
 2. Państwo Stanisława i Jerzy Cieślikowscy
 3. Państwo Halina i Jan Sobieszkowie

W dowód wielkiego uznania i szacunku wszystkim Dostojnym Jubilatom wręczono  listy gratulacyjne oraz kwiaty.

Po ceremonii wręczenia medali odbyła się część artystyczna, podczas której zaprezentowano zdjęcia ślubne Szanownych Jubilatów obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, z 1973 roku. Spotkanie uświetnił występ Pana Aleksandra Wróblewicza oraz Zespołu Śpiewaczego Kargowiacy.

Jubilatom składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje i życzymy długich lat dobrego zdrowia, pomyślności oraz zadowolenia ze wspólnego życia.