Umowa na SUW w Smolnie Wielkim podpisana


1 grudnia 2023 | Aktualności

W dniu 30 listopada br. Henryk Jagoda Prezes ZGK Sp. z. o. o w Kargowej podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim, Departament PROW na dofinansowanie inwestycji pn.: “Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Smolno Wielkie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wojnowo, gmina Kargowa”. Kwota dofinansowania 3 850 515,00 zł