Sprzedaż węgla


10 listopada 2023 | Aktualności

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz.  2236 z późn. zm.)  z dniem 31 lipca 2023 r. gminy zakończyły sprzedaż preferencyjną węgla.

W ocenie Ministerstwa dopuszczalna jest dalsza sprzedaż węgla gospodarstwom domowym już poza zapisami ustawy o zakupie preferencyjnym, jako realizacja zadania własnego gmin, lecz po spełnieniu warunków określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.   

 W związku z powyższym Burmistrz Kargowej informuje, że od dnia 13 listopada 2023 r. Gmina Kargowa rozpoczyna sprzedaż węgla, która prowadzona będzie do wyczerpania zapasów, zarówno dla mieszkańców gminy Kargowa jak i osób spoza gminy.  

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 158 ton, w tym:

  • groszek – 68 ton
  • orzech – 90 ton

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi  1200 zł za tonę. Informuję również, że nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą zgłaszać się do pokoju nr 8 w Urzędzie Miejskim w Kargowej. Tel. 68 35 25 131 w. 7