Spotkanie w sprawie odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Wolsztynie


12 stycznia 2023 | Aktualności

Władze gminy Wolsztyn, z prezesem spółki komunalnej oraz wójt Gminy Siedlec zaprosili nas do rozmów w sprawie przesyłu ścieków do oczyszczalni w Wolsztynie. A więc wracamy do koncepcji sprzed kilku lat, by ścieki z aglomeracji Kargowa odprowadzić kolektorem do Wolsztyna.

W wyniku decyzji Rady Miejskiej z 2019 roku o odstąpieniu gminy od budowy oczyszczalni ścieków, jednocześnie rezygnacji z przyznanego dofinansowania w wysokości 9,8 mln zł, oraz wobec rosnących kosztów inwestycyjnych i braku realnej perspektywy rozpoczęcia inwestycji, przystąpiliśmy do stołu rozmów. W spotkaniu udział wzięli:

 1. Jacek Kolesiński – Wójt Gminy Siedlec,
 2. Agnieszka Kasperczak – Z-ca Wójta Gminy Siedlec,
 3. Tomasz Spiralski – Z-ca Burmistrza Gminy Wolsztyn,
 4. Jerzy Fabiś – Burmistrz Gminy Kargowa,
 5. Marta Paron – Z-ca Burmistrza Gminy Kargowa,
 6. Hieronim Birk – Prezes ZEUK Siedlec,
 7. Jacek Piosik – ZEUK Siedlec,
 8. Michał Barski – ZEUK Siedlec,
 9. Maciej Ganowicz – Prezes PGK Wolsztyn,
 10. Mateusz Ziomek – Kierownik oczyszczalni ścieków Wolsztyn,
 11. Henryk Jagoda – Dyrektor ZGKiM Kargowa,
 12. Jarosław Wójcik – E.CORAX Sp. z o.o.,
 13. Krzysztof Banaś – E.CORAX Sp. z o.o.,
 14. Mariusz Kucharski – Ortus Leszno.

W wyniku rozmów ustalono, że pierwszej kolejności gminy indywidualnie zlecą opracowanie koncepcji budowy kolektorów wraz z szacunkiem kosztów budowy i wyliczeniem taryfy za ścieki. Na spotkaniu uzgodniono wstępnie, że gminy Kargowa i Siedlec zlecą opracowanie koncepcji budowy kolektorów do wsi Obra, odrębnymi trasami. Natomiast gmina Wolsztyn opracuje koncepcję budowy rurociągu przesyłowego z Obry do Wolsztyna, o parametrach umożliwiających zebranie i przesył ścieków z gmin Siedlec i Kargowa oraz ze wsi Obra. W oparciu o przygotowane koncepcje i akceptację rozwiązań przez samorządy gminne będzie możliwe zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnej inwestycji.