Raport z konsultacji społecznych


4 stycznia 2024 | Aktualności

Raport podsumowujący przebieg konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kargowa.

Raport z konsultacji