Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości nr 464/2 w Chwalimiu


15 maja 2023 | Aktualności

Protokół sporządzony w związku z zamiarem przejęcia nieruchomości nr 464/2 w Chwalimiu.

Protokół