Poznajemy historię naszej gminy. Konferencja poświęcona kargowskiej oświacie


21 czerwca 2023 | Aktualności

W dniu 14 czerwca odbyła się II Konferencja z cyklu „Poznajemy historię naszej gminy”. Organizatorem był Kargowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym i Gminnym Centrum Kultury, a patronat honorowy sprawował burmistrz Kargowej.

Tematem spotkania było funkcjonowanie oświaty w latach 1945- 1995, natomiast wybór terminu był związany z 108 rocznicą urodzin długoletniego, zasłużonego kierownika i dyrektora Szkoły Podstawowej w Kargowej – mgr Edwarda Rabiegi.

Działalność szkoły przedstawili jej byli dyrektorzy: Brygida Wróblewska, Szczepan Sobczak i Romuald Korsak. Uzupełnieniem była multimedialna prezentacja zdjęć z dokumentacji szkolnej oraz wystawa kronik szkolnych z minionych lat.

W Konferencji oprócz słuchaczy KUTW uczestniczyli byli i obecni nauczyciele, byli uczniowie, którzy przybyli z kilku różnych miast: Poznania, Częstochowy, Wolsztyna i Kopanicy. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: włodarze gminy w osobach burmistrza Jerzego Fabisia, wiceburmistrz Marty Paron, przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Pokorskiego. Swoją obecnością zaszczycili to spotkanie proboszcz kargowskiej parafii ks. Marek Pietkiewicz oraz były przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Stanisław Daszkiewicz.

Sylwetkę dyrektora Edwarda Rabiegi przedstawiła jego była uczennica Jadwiga Onoszko, obecnie radna Rady Miejskiej w Kargowej, a wspomnieniami z lat szkolnych podzielili się Elżbieta Ignatowska – obecnie wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Dariusz Wróblewski – były dyrektor ZSP w latach 2004 – 2014.

W imieniu rodziny mgra Edwarda Rabiegi podziękowanie za zorganizowanie konferencji i uhonorowanie jego zasług dla miejscowej społeczności przekazała Wanda Rabiega – synowa jubilata.

Prezes Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Anna Balcerak podziękowała emerytowanym nauczycielom za wysiłek włożony w wychowanie kargowskiej młodzieży wręczając im symboliczną różę. Delegacja złożona ze słuchaczy KUTW złożyła kwiaty na grobach pierwszych kargowskich nauczycieli.

Konferencję uświetnił występ artystyczny dzieci z II klasy ZSP przygotowany przez Beatę Kozubską.

Goście mieli sposobność delektować się wypiekami przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich „Lubuszanki” z Kargowej.

Wydatki związane z organizacją konferencji zostały pokryte przez Gminę Kargowa.