Postępowanie dotyczące remontu części budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Browarnej w Kargowej


2 maja 2022 | Aktualności

W dniu 2 maja 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) dotyczące remontu budynku Szkoły Podstawowej.

Materiały dotyczące postępowania znajdują się na stronie miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
ID Postępowania: ce6b361a-e8e3-40af-a396-e8124a64c484

Link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ce6b361a-e8e3-40af-a396-e8124a64c484