Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Kargowa


2 lutego 2023 | Aktualności

Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Kargowa

1. Psycholog młodzieży i osób dorosłych – przyjmuje w każdy czwartek od godziny 16:00 do 19:00, w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 33, pok. nr 4.

2. Terapeuta dla osób uzależnionych przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30  w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.

3. Terapeuta dla osób współuzależnionych (małżonków, partnerów, osób bliskich dla uzależnionych) przyjmuje w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15:30 do 17:30    w Urzędzie Miejskim w Kargowej, pokój nr 1.

Pracą psychologów i terapeutów koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, tel. 68 3525131, w.1 (osoba do kontaktu – Ewa Kowalewska).

W celu uzyskania pomocy psychologicznej nie jest wymagane skierowanie od lekarza. Pomoc udzielana jest nieodpłatnie (finansowana z budżetu gminy Kargowa).