Pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy


27 lutego 2022 | Aktualności

Oddolna inicjatywa naszych mieszkańców, niesienia pomocy poszkodowanym w wyniku wojny Ukraińcom, zostanie wsparta działaniami wolontariuszy. Uczestniczyłem dzisiaj w spotkaniu z wolontariuszami z organizacji pozarządowych, ze stowarzyszenia Gniazdo, z Wolontariatu szkoły, z członkami OSP Kargowa, z radnymi, przewodniczącym Rady, przedstawicielami Agrosia i Związku Emerytów, w celu zsynchronizowania zbiórki darów żywnościowych, medycznych, higienicznych, odzieży i innych. Do akcji włącza się również Dzienny Dom Senior, ze swoją szefową. Zostały wyznaczone miejsca i czas zbiórki – szkoła, siedziba Gniazda na ul. Browarnej i remiza OSP w Kargowej, w dni powszednie. Szczegóły zostaną podane w poniedziałek. Dary będą posegregowane i opisane, zgodnie z wymogami. Cały ciężar przyjęcia darów i pracy administracyjnej wezmą na siebie wolontariusze. Co ważne, artykuły żywnościowe muszą posiadać dość długie terminy przydatności do spożycia. Zgodnie z informacjami jakie uzyskałem od dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dary powinny zostać dostarczone na Podkarpacie, w uzgodnieniu z Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim. W zależności od ich ilości, w uzgodnieniu z osobami deklarującymi transport, zorganizujemy wyjazd.
W poniedziałek odbędzie się wideokonferencja z wojewodą, poświęcona sprawom pomocy humanitarnej. Zadeklarowaliśmy, podobnie jak wszystkie gminy, wolę przyjęcia uchodźców. Możliwe, że w poniedziałek dowiemy się o wskazaniu pierwszych uchodźców do zakwaterowania w Kargowej. Być może skierujemy do Państwa apel o wydzierżawienie gminie lokali, w celu udostępnienia ich potrzebującym z Ukrainy, dlatego już dzisiaj sygnalizuję ewentualną przyszłą potrzebę.
W ślad za informacjami podanymi na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego publikuję adres i konto bankowe „Pomoc dla Ukrainy”, dla osób, które chciałyby przekazać darowizny finansowe:
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych,
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-959 Rzeszów,
Nr konta: 60 1240 2614 1111 0011 1180 9919 (Bank Pekao S.A.)
W tytule: „POMOC DLA UKRAINY”.

  1. Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP (UA)
  2. Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP
  3. Wzór obowiązku informacyjnego – pomoc uchodźcom z Ukrainy