Ogłoszenie otwartego konkursu pożytku publicznego na 2024 rok


19 stycznia 2024 | Aktualności

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: Ochrona i promocja zdrowia oraz Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2024 rok.

  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie
  3. Wzór oferty
  4. Karta oceny zadania
  5. Klauzula informacyjna