Ogłoszenie otwartego konkursu pożytku publicznego na 2024 rok


7 grudnia 2023 | Aktualności

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie “Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” na 2024 rok.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. Załącznik nr 1
  3. Załącznik nr 2
  4. Wzór oferty
  5. Ankieta
  6. Klauzula informacyjna