Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dzieci do Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej


5 stycznia 2024 | Aktualności

Burmistrz Kargowej ogłasza rekrutację uzupełniającą dzieci do Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej. Rekrutacja trwać będzie od dnia 5 stycznia 2024 r.  do 12 stycznia 2024 r.

Początek uruchomienia Klubu Dziecięcego „Bajka” w Kargowej  planowany jest na dzień 15.01.2024 r.

  1. Uczestnicy rekrutacji zobowiązani są do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji.  
  2. Dokumenty są udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kargowej  www.bip.kargowa.pl w zakładce Klub Dziecięcy, oraz w Urzędzie Miejskim w Kargowej (pokój nr 12)  ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa w godzinach pracy urzędu. 
  3. Dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa lub listownie na adres: Urząd Miejski w Kargowej, ul. Rynek 33, 66- 120 Kargowa z dopiskiem: NABÓR DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO „BAJKA”.
  4. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 352 51 31.   
  5. Wyznaczony pracownik Urzędu oferuje pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie
  2. Zał. nr 1 – Wniosek o przyjęcie dziecka do-Klubu
  3. Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków do przyjęcia
  4. Zał. nr 3 – Zaświadczenie o zatrudnieniu