Ogłoszenie o dzieciach przyjętych do Klubu Dziecięcego “Maluch” w Kargowej


4 stycznia 2022 | Aktualności

Burmistrz Kargowej, informuje, że zakończono pierwszą rekrutację do Klubu Dziecięcego „Maluch” w Kargowej, która trwała do 23 grudnia 2021 roku.

Rekrutacja została przeprowadzona z uwzględnieniem kryteriów, które zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców”.

W wyniku dokonanej weryfikacji wniosków o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego „Maluch” w Kargowej oraz po uwzględnieniu kryteriów utworzono listę uczestników, która jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Kargowej pok. nr 12.

Przyjęcie dziecka do klubu nastąpi po podpisaniu stosownej umowy.

BURMISTRZ

/-/ JARZY FABIŚ