Oddaj krew i uratuj życie !


10 maja 2023 | Aktualności

W dniu 9 maja 2023 roku ponownie odwiedził Kargowę mobilny punkt poboru krwi. Zgłosiło się chętnych 15 osób, które oddało krew. Pobrano 6750 ml krwi pełnej. Składamy gorące słowa podziękowania i wyrazy szacunku za bezinteresowny dar w imieniu tych wszystkich, którym krew dawców przywróci zdrowie, a niejednokrotnie i życie. Gmina Kargowa oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry zachęcają do dalszej pomocy innym.
Pamiętajmy że, łączy nas krew, która ratuje życie bo tętni w nas dobro. Dziękujemy i serdecznie zapraszamy!