Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa


28 grudnia 2023 | Aktualności

Obwieszczenie