Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.


28 marca 2024 | Aktualności

Obwieszczenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zapoznania się z jego treścią.

Treść obwieszczenia