OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KARGOWEJ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


22 lutego 2024 | Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KARGOWEJ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Chwalim oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść obwieszczenia