Obrazy Wilhelma Blanke w Kargowej


29 grudnia 2021 | Fundacja im. W. Blanke - aktualności

W dniu 15 czerwca 2015 r. na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kargowej w obecności Burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia została podpisana umowa pomiędzy „Fundacją Elke i Stefana Petriuk im. malarza Wilhelma Blanke” a Gminnym Centrum Kultury w Kargowej na nieodpłatne użyczenie obrazów Wilhelma Blanke.

Umowę użyczenia na dzieła sztuki będące własnością Fundacji podpisywali założyciele Fundacji: Stefan Petriuk wraz z małżonką Elke Petriuk oraz sekretarz Fundacji Izabela Monika Wawrzyniak-Kurowska. Ze strony Gminnego Centrum Kultury umowę podpisywał Dyrektor GCK – Waldemar Ligma.

Fundacja użycza 29 eksponatów malarza. Gminne Centrum Kultury może organizować wystawy, publikować, filmować fotografować użyczone eksponaty w celach promujących wystawy itp. Planuje się też stałą ekspozycje użyczanych obrazów.