Nowa brama w OSP Kargowa


26 września 2023 | Aktualności

Gmina Kargowa pozyskała środki finansowe z Województwa Lubuskiego na dwa zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP Kargowa i OSP Smolno Wielkie na łączną wartość 27 720,00 zł przy udziale środków własnych z budżetu Gminy Kargowa.

Dzięki tej dotacji została wymieniona brama garażowa w OSP Kargowa. Nowoczesne drzwi garażowe z pewnością ułatwią strażakom szybkie wyruszanie na interwencje, wydatnie skracając czas dojazdu do potrzebujących nagłej pomocy. Dodatkową korzyścią będzie lepsze zabezpieczenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kargowej przed włamaniami.

Natomiast drugie zadanie na wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP Smolna Wielkiego, zakończy się najpóźniej do końca listopada.

Gwarancją niezawodności strażaków jest przede wszystkim utrzymanie strażnic w dobrym stanie, a jest to możliwe m.in. dzięki środkom z budżetu województwa lubuskiego, budżetu gminy Kargowa i innych źródeł, z którego finansowane są remonty i modernizacje remiz. Strażacy pozyskują także środki na zakup środków ochrony osobistej oraz specjalistyczny sprzęt, który ratuje życie mieszkańców Gminy.