Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja


3 stycznia 2024 | Aktualności

Na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2024 r. działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. We wskazanych punktach świadczona jest również nieodpłatna mediacja. Pomoc udzielana jest osobiście w punktach. Szczegóły w załącznikach:

  1. Informacja o działalności punktów, zapisy na wizyty
  2. Lokalizacja i harmonogram pracy punktów
  3. Klauzula informacyjna