Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023


27 października 2022 | Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kargowej, przeprowadza rozeznanie wśród mieszkańców Gminy Kargowa w sprawie potrzeb w realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, którego podstawą prawną jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Szczegóły na www.ops.kargowa.pl