Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919


4 stycznia 2023 | Aktualności

Konkurs historyczny „Na powstańczym szlaku. Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r.” został przygotowany przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu by zainspirować do pogłębiania wiedzy o uczestnikach walk o Wielkopolskę, w dziejowym momencie odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Pragniemy przybliżyć wiedzę o czynach bohaterów jednocześnie kultywując pamięć o nich. Zależy nam na sporządzeniu biografii powstańca. Tak by obejmowała ona jego naukę, pracę zawodową oraz służbę wojskową. W dalszej kolejności chcielibyśmy by przeanalizowano szlak bojowy oddziału, w których walczył bohater. Na tej podstawie nakreślić można udział danej osoby w Powstaniu, wykorzystując dowolną formę literacką (np.: esej, felieton, reportaż). Forma literacka umożliwi wzbogacenie opisu o emocje, odbijające powstańcze okoliczności, jak również przybliży charakterystykę opisywanej postaci czy towarzyszy broni. Można oddać je np. za pomocą dialogów czy dramaturgii. Wszystko w ramach prawdziwych zdarzeń. Gwarantem tej prawdziwości powinno być udokumentowanie informacji, na podstawie których sporządzono biogram powstańca jak również opis jego czynów (literatura, dokumenty, relacje, fotografie). Chcemy by podczas dokumentowania zdarzeń nabyć podstawy pracy ze źródłem historycznym. Dzięki konkursowi pragniemy wydobyć wiele szczegółowych informacji dotyczących Powstania, które wzbogacą i urozmaicą dotychczasowy przekaz.

Szczegóły na stronie: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/poznan/konkursy-i-projekty/na-powstanczym-szlaku-uczestni