„Moje Miejsce na Ziemi”- do zdobycia granty do 25 tys. zł


20 czerwca 2023 | Aktualności

Fundacja Orlen ogłosiła nabór w szóstej edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”, w której pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 3 mln zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wsparcie projektów związanych m.in. z ekologią, bezpieczeństwem, kulturą, upowszechnianiem sportu i rekreacji, czy ochroną zwierząt. Do zdobycia granty w wysokości 10, 15, 20 lub 25 zł.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, koła gospodyń wiejskich oraz ochotnicze straże pożarne. Do zdobycia granty w wysokości od 10 do 25 tys. zł.

https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/ruszyl-nabor-w-programie-moje-miejsce-na-ziemi-do-zdobycia-granty-do-25?fbclid=IwAR3n7XZvSHCO4zudEcrC2nnBwAxDqd1fVBL2x2Hb3SeGafnnmGij7QmVH-Q