Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs filmowy pn. “Świat kręci się wokół wsi”


21 września 2023 | Aktualności

Konkurs ten adresowany jest do wyłącznie do osób fizycznych urodzonych pomiędzy 1 stycznia 1993 r. a 31 grudnia 2007 r., zamieszkałych na wsiach.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i przekazaniu do Organizatora utworu

audiowizualnego w postaci filmu:

1) w wersji elektronicznej – jako film zapisany w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4;

2) o długości od 30 sekund do 2 minut, z tolerancją techniczną do 15 sekund (łącznie do 2 minut 15 sekund);

3) o jakości i w formacie umożliwiających odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, smartTV, itp.) oraz umożliwiających emisję filmu w telewizji i Internecie.

Utwory powinny przedstawiać perspektywę młodej osoby postrzegającej środowisko wiejskie jako otoczenie, w którym można rozwijać się zawodowo i realizować swoje pasje albo prezentować prawdziwe historie rolników, którzy odnieśli sukces. Praca konkursowa powinna zawierać planszę wprowadzającą z tytułem filmu.

Celami Konkursu jest:

1) ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych, przy jednoczesnym kultywowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi;

2) ukazanie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, efektywnie wykorzystującej fundusze unijne oraz adaptującej trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska;

3) wzmocnienie wizerunku rolnika jako zawodu z przyszłością i jako tego, który zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe.

Najlepsze prace konkursowe zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

    za zajęcie I miejsca – 7 000 zł brutto;

    za zajęcie II miejsca – 5 000 zł brutto;

    za zajęcie III miejsca – 3 000 zł brutto.

Uczestnik konkursu powinien przekazać do Organizatora oryginał wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia do 22 września 2023 r.: osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo przesyłając pocztą na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „III Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/iii-ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi—2023-r

PLIKI DO POBRANIA

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszenia
  3. Wzór oświadczenia
  4. Wzór umowy