Mapa Turystyczna gminy Kargowa


27 grudnia 2021 | Ścieżki rowerowe

Projekt pn. „Opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Kargowa” został zgłoszony przez gminę Kargowa w 2012 roku do realizacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGIONU KOZŁA.

W ramach projektu została opracowana i wydana mapa turystyczna gminy Kargowa.

Widok mapy turystycznej

Widok rewersu mapy turystycznej

 

Logotypy projektu.