Rodzicu malucha złóż deklarację! – Kolejna edycja programu Maluch Plus


2 lutego 2023 | Aktualności

W związku z ogłoszeniem w dniu 19 stycznia 2023 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Maluch+” 2022-2029 (utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3) informujemy, że gmina Kargowa zamierza przystąpić do ww. programu i zwiększyć liczbę obecnie oferowanych miejsc opieki.

Celem ustalenia faktycznych potrzeb w tym zakresie, prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie deklaracji wstępnej zapisu dziecka do Klubu Dziecięcego (wg wzoru) oraz klauzulę RODO i dostarczenie w dowolnej formie:

  • na skrzynkę mailową na adres pgrzesiuk@kargowa.pl ,
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kargowej na adres ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Kargowej w pokoju nr 12,
  • wrzucić do skrzynki znajdującej się na drzwiach Urzędu Miejskiego w Kargowej.

Deklaracje należy składać do dnia 10 lutego 2023 r.  

Dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja wstępna
  2. Klauzula informacyjna