Kupuj świadomie PRODUKT EKOLOGICZNY


27 września 2022 | Aktualności

Na mocy unijnej deklaracji, dzień 23 września oficjalnie uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w całej Unii Europejskiej. Inicjatywa ta wynika głównie z potrzeby uświadamiania społeczeństwa o bezsprzecznych zaletach produkcji ekologicznej i rolnictwa ekologicznego zarówno dla środowiska i klimatu, jak i dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Kampania skierowana jest do konsumenta krajowego, a jej celem jest upowszechnianie wiedzy o systemie ekologicznej produkcji żywności. Szerokie działania informacyjno-promocyjne prowadzone są przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.