Kup samochód z dofinansowaniem PFRON!


13 lutego 2023 | Aktualności

Kto może skorzystać?
Osoba z niepełnosprawnością, która:
• nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i posiada
orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
• posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• oświadczy, że nie sprzeda auta przez 5 lat.

Informacja

Szczegóły na www.pfron.org.pl